Pożyczka bez sprawdzania BIK i KRD? Aby zminimalizować ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy, firmy pożyczkowe korzystają z baz dłużników. Czym są bazy dłużników takie jak BIK czy KRD? Jak można do nich trafić i czy można z nich zniknąć?

Czym jest BIK i KRD?

Są to tak zwane bazy dłużników. Rzadziej używamy określenia biuro informacji gospodarczej. Bazy dłużników to instytucje, które prowadzą rejestry osób fizycznych oraz firm będących nierzetelnymi dłużnikami oraz udostępniają te informacje innym podmiotom. Niektóre z tych firm przechowują również pozytywne informacje o spłaconych zobowiązaniach.

Jakie są najpopularniejsze bazy dłużników?

Najpopularniejszymi tego typu rejestrami są:

  • BIK – Biuro Informacji Kredytowej
  • BIG InfoMonitor
  • KRD – Krajowy Rejestr Długów
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

Jak można znaleźć się w bazie dłużników?

Należy pamiętać, iż na listę dłużników mogą nas wpisać tylko podmioty działające w określonych branżach. Są to przede wszystkim banki oraz firmy udzielające pożyczek, ale również dostawcy mediów, usług telekomunikacyjnych itd.

Kto trafia do BIK i KRD?

By trafić na listę dłużników, musimy zalegać na kwotę co najmniej 200zł i musi minąć co najmniej 60 dni od wysłania listem poleconym ostrzeżenia o zamiarze wpisania nas na taką listę. Ważnym jest fakt, iż odebranie tego listu nie jest warunkiem koniecznym!

Pożyczka bez sprawdzania BIK i KRD

Czy można usunąć swoje dane z baz dłużników?

Pierwszą i najważniejszą czynnością jaką powinniśmy rozważyć, by wypisać się z listy dłużników jest spłata zaległości. Firma, wobec której posiadamy długi jest zobowiązana do tego, by zgłosić fakt spłaty długu wszystkim biurom informacji kredytowej, w których takie informacje umieściła. Pamiętajmy też, że bazy dłużników muszą usunąć informacje, które o nas posiadają w ciągu 3 lat od ostatniej ich aktualizacji oraz nie mogą ich przechowywać dłużej niż 10 lat.

Pożyczka bez sprawdzania BIK i KRD?

Oczywiście – istnieją firmy, które nie sprawdzają biur informacji kredytowej lub też sprawdzają, ale dopuszczają zadłużonych klientów.